Igrice za dvoje


Gurnite strelicu prema meti i opustite kada ste naciljali.
Pikado za dvoje